فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه القلمون

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان همچنان در حال نبرد با گروه های تروریستی در منطقه القلمون هستند و در این زمینه موفقیت های امنیتی بسیاری نصیب سوریه شده است.

فیلم/ نبرد ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه القلمونبین الملل: نیروهای ارتش سوریه و مقاومت لبنان همچنان در حال نبرد با گروه های تروریستی در منطقه القلمون هستند و در این زمینه موفقیت های امنیتی بسیاری نصیب سوریه شده است.