«نوری المالکی» هشدار داد:

هر گونه تلاش برای تجزیه عراق حمام خون به راه خواهد انداخت

سیاسی

معاون رئیس جمهوری عراق در سخنانی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای تجزیه این کشور حمام خون به راه خواهد انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عرا،ق نسبت به توطئه علیه این کشور هشدار داد و خواستار محاکمه سیاستمدارانی شد که برای تجزیه عراق تلاش می کنند.

وی با سخنرانی در کنفرانس حمایت از نیروهای داوطلب مقابله با داعش گفت: هر گونه تلاشی برای تجزیه عراق، حمام خون به راه خواهد انداخت.

معاون رئیس جمهوری عراق خاطرنشان کرد: به وجود آمدن گروهی مثل داعش در عراق بیانگر این است که کشورهای منطقه از اوضاع یکدیگر تاثیر می پذیرند، به عنوان مثال عراق تا حدودی دارای ثبات امنیتی، سیاسی و اقتصادی بود اما بحرانی شدن اوضاع در سوریه تاثیر منفی بر عراق گذاشت.

نوری المالکی افزود: عراق با سیاست وابستگی مخالف است زیرا عراق یک کشور بزرگ در منطقه محسوب می شود.