محمد مرسی به اعدام محکوم شد

سیاسی

دادگاهی در مصر بعدازظهر امروز رئیس جمهور سابق این کشور ار به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، این دادگاه بعدازظهر امروز برای رسیدگی به اتهامات «محمد مرسی» و ۱۳ تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین برگزار شده بود. 

مرسی ماه پیش نیز به اتهام کشتار معترضین در جریان اعتراضات دسامبر سال ۲۰۱۲، به ۲۰ زندان محکوم شده بود.