انتقاد از عدم واگذاری کنترل حریم هوایی افغانستان به نیروهای داخلی

سیاسی

اداره بررسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید نیروهای افغان باید در پایان سال ۲۰۱۴ کنترل کامل حریم هوایی کشورشان را به دست می گرفتند اما آموزش های لازم به درستی و به موقع انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اداره بررسی ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان با انتقاد از اداره هوانوردی فدرال امریکا گفت آمریکا نتوانسته است مسئولیت اداره حریم فضایی افغانستان را به نیروهای داخلی این کشور واگذار کند.

در گزارشی که از سوی این نهاد منتشر شده آمده است که نیروهای افغان باید در پایان سال ۲۰۱۴ کنترل کامل حریم هوایی کشورشان را به دست می گرفتند اما آموزش های لازم به درستی و به موقع انجام نشده است.

اداره بررسی ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان همچنین اعلام کرد آمریکا در یک دهه گذشته بیش از ۵۶۲ میلیون دلار به اداره هوانوردی افغانستان کمک کرده است.

گفتنی است حریم هوایی افغانستان از سال ۲۰۰۱ توسط آمریکا کنترل می شود و قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۴ مسئولیت کنترل حریم هوایی این کشور به نیروهای داخلی واگذار شود.