سازمان عفو بین الملل کشتار غیر نظامیان توسط طالبان را محکوم کرد

سیاسی

سازمان عفو بین الملل در گزارشی با انتقاد از حملات بی رحمانه طالبان از کشته شدن غیر نظامیان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در این گزارش آمده است که با توجه به حمله اخیر طالبان به یک هتل و کشته شدن افراد عادی، آنان برای زندگی انسان ها هیچ ارزشی قائل نیستند. سازمان عفو بین الملل کشتار غیر نظامیان را محکوم کرد.

حملات بهاری طالبان در شمال افغانستان تلفات زیادی از غیر نظامیان گرفته است.

چند روز پیش نیز طالبان با حمله به یک هتل در کابل، یازده نفر را کشتند.