ایمن نور:

احتمال کودتا علیه السیسی وجود دارد

سیاسی

رئیس حزب الغد مصر ضمن انتقاد از شرایط و جو کنونی حاکم بر کشورش از احتمال کودتا علیه عبدالفتاح السیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصریون، ایمن نور گفت: همه احتمالات در اوضاع سیاسی کنونی در مصر وجود دارد که از جمله آنها کودتای نظامی علیه عبدالفتاح السیسی است.من مایل به روند کودتای جدید نیستم و خواهان دموکراسی مدنی هستم اما به هر حال همه احتمالات وارد است.

وی افزود: مصر در حال حاضر وضعیت مرگ سیاسی را تجربه می کند زیرا همه طیف های سیاسی در یک طیف واحد خلاصه شده است و یک طرف هر جور که دنیا ببیند یعنی دنیا همانطور است و بقیه یا خیانتکارند یا ترروریست.مصر از نظر سیاسی نیم قرن به عقب بازگشته است و اوضاع از آنچه در زمان قبل از انقلاب ژانویه وجود داشت بدتر شده است.

ایمن نور ضمن انتقاد از نظام کنونی حاکم بر مصر تاکید کرد: استبداد مدت زمان زیادی به درازا نمی انجامد و به کارگیری زور برای بقا بی فایده است.

وی ضمن تکذیب ارائه هر پیشنهادی از سوی وی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به السیسی گفت: میان من و السیسی هیچ ارتباطی نیست.

ایمن نور درباره بازگشت خود به مصر بیان کرد: انشاءالله بزودی به مصر باز می گردم و مصر به همه مصری ها تعلق خواهد گرفت.