دور آتی مذاکرات ایران و ۱+۵ چهارشنبه در وین

سیاسی

دور آتی مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ به منظور نگارش متن توافق از روز چهارشنبه هفته آینده در وین خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دور از مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ قرار است از روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه در سطح معاونان و کارشناسان در وین ادامه پیدا کند.

سومین دور مذاکرات، از روز سه‌شنبه این هفته در وین برگزار شده است و قرار است امروز با نشست عمومی معاونان ایران و ۱+۵ در وین ادامه یابد.

این مذاکرات هفته آینده نیز در سطح معاونان خواهد بود و هنوز تصمیمی برای حضور وزرا گرفته نشده است و حضور وزرا در مذاکرات بستگی به پیشرفت گفتگوها خواهد داشت.