تسلط مقاومت بر «ضهرالهوا»/سخنرانی نصرالله درباره نبرد القلمون

سیاسی

پیشروی های حزب الله به همراه ارتش سوریه در القلمون ادامه دارد و آنها ارتفاعات ضهر الهوا را تحت کنترل درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: رزمندگان حزب الله موفق به تسلط کامل بر ارتفاعات ضهر الهوا در شمال شرق یونین لبنان که مشرف به دامنه های عرسال است، شدند.

ارتفاعات ضهر الهوا مساحتی بالغ بر شش کیلومتر دارد و شامل تعدادی از تپه های از جمله الرایه است و 2330 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

همچنین رزمندگان حزب الله بر برخی گذرگاه های غیر قانونی در حدفاصل دامنه های عرسال و راس المعره در القلمون مسلط شدند.

در همین قرار است سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شنبه شب ساعت هشت و نیم به وقت محلی(22 به وقت تهران) در باره آخرین تحولات اوضاع نبرد در القلمون سخنرانی کند.