چرا مرحوم صادق خلخالی با شهیدبهشتی خوب نبود؟

تاریخ انقلاب, صادق خلخالی, شهید دکتر سید محمد بهشتی

جوادمنصوری از فرماندهان سپاه در اوایل انقلاب و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی که بعدها سفیر ایران در چین شد، اوایل این هفته در گفت و گویی به مساذل مختلفی اشاره کرد.

منصوری که با سایت خبری نامه نیوز گفت وگو می کرد،در بخشی از اظهاراتش در باره شهيد بهشتي گفت:دکتربهشتی آدم بسيار باهوش، تحصيلکرده و مومني بود که افراد ماجراجو و شارلاتان از ايشان خوششان نمي‌آمد. تعدادي از روحانيون به شدت با ايشان مخالف بودند. آنها مي‌دانستند با وجود شهيد بهشتي نمي‌توانند به جايي برسند و ايشان را رقيب خود مي‌دانستند.حتي در اولين انتخابات رياست جمهوري خيلي جدي ايستادند و به بني صدر راي دادند که مبادا يک رئيس جمهور طرفدار بهشتي به قدرت برسد. آقاي خلخالي هم با آن سابقه که از سال 41 با امام بود از مخالفان شهيد بهشتي بود. چون فکر مي‌کرد او بايد جاي بهشتي مي‌نشست. فکر مي‌کرد چرا بايد محبوبيت من کمتر از بهشتي باشد؟ چرا بايد امام بيش تر از من به بهشتي توجه کند؟ چرا بايد او دبيرکل حزب باشد و من عضو شوراي مرکزي حزب نباشم؟ آقاي لاهوتي نماينده امام در سپاه بود. روزي ايشان به من گفت :« منصوري چرا تو بايد در شوراي مرکزي حزب باشي و من نباشم؟» آقاي لاهوتي هم با بهشتي بد بود و طرفدار بني صدر بود.


کد N823201