یمن کاردار خود را از تهران فراخواند

واحد مرکزی خبر نوشت:

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری اعلام کرد یمن کاردار خود را از تهران فراخواند.

5252

کد N823136