تحولات امنیتی عراق؛

پاکسازی منطقه الجابریه در الرمادی از وجود تروریستهای داعش

سیاسی

پاکسازی منطقه الجابریه در غرب الرمادی، هلاکت قاضی داعش در صلاح الدین و هلاکت ۱۵ داعشی در منطقه الکرمه عراق از اخبار مهم این کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش عراق با همکاری نیروهای مردمی توانست منطقه الجابریه را در غرب الرمادی از وجود تروریستهای داعش پاکسازی کند.

ارتش عرا ق همچنین از هلاکت ۱۵ تروریست داعش در منطقه الکرمه خبر داد.

خبر دیگر اینکه در جریان عملیات ارتش عراق در صلاح الدین قاضی داعش و سه نفر از همراهان وی در حمرین به هلاکت رسید.