درگیری مقاومت با گروههای تروریستی در بلندیهای عرسال و فلیطا

سیاسی

منابع لبنانی از درگیریهای گسترده میان حزب الله لبنان و گروههای تروریستی در القلمون و بلندیهای عرسال، فلیطا و الباروح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع امنیتی از درگیریهای شدید میان رزمنده های حزب الله لبنان و گروههای تروریستی در کوههای الباروح و بلندیهای عرسال و فلطیا در نزدیکی القلمون خبر دادند.

 بر اساس این گزارش شمار زیادی از تروریستها زخمی شدند اما آمار دقیقی در این خصوص منتشر نشده است.