شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را رد کرد

سیاسی

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس را مغایر قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه 30 فروردین‌ماه 94 مجلس در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در ماده 2 موضوع الحاق ماده 145 مکرر، نظر به اینکه منظور از نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان روشن نیست و همچنین مشخص نیست آیا حضور نمایندگان مذکور الزام‌آور است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- اطلاق ماده 8 موضوع الحاق ماده 154 مکرر، با توجه به تبصره 2 ماده 145، نسبت به مواردی که مصوبه به تصویب کمیسیون نرسد و یا نظر مخالف و موافق در مورد جزء جزء و نیز پیشنهادات نمایندگان استماع نشود، اشکال دارد. به علاوه نظر به اینکه از اصول متعدد قانون اساسی شورایی بودن امور مجلس استفاده می‌شود، لازم است رأی‌گیری درباره هر یک از مواد و اجزاء طرح یا لایحه به صورت انحلالی انجام گیرد.

همچنین در مواردی که طرح یا لایحه شامل مواد و اجزاء متعدد کثیری است، تصویب مجموعی و کل آن با عنایت به تعداد مخالفین و موافقین و زمان مقرر برای آنان از این جهت نیز واجد اشکال است. مضافاً از آنجا که مستفاد از اصول قانون اساسی مربوط به شورای نگهبان، این شورا موظف است عدم مغایرت هریک از قوانین را پس از تطبیق جزء جزء آنها به صورت انحلالی با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد، اطلاق آن در مواردی که در مهلت مقرر بررسی و اظهارنظر به نحو مذکور امکان‌پذیر نباشد، مغایر قانون اساسی است.