موضع سخنگوی وزارت خارجه درباره کمک های ایران به یمن

ایرنا نوشت:

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه گفت که ایران با هماهنگی کامل با بخش های امدادی و کمک ر سانی سازمان ملل به یمن کمک هایی ارسال می کند.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا گفت: همانگونه که قبلا نیز تصریح کرده ایم کمک های ارسالی کشورمان برای مردم یمن در هماهنگی کامل با بخشهای امدادی و کمک رسانی سازمان ملل متحد ویژه این امر در منطقه بوده است.

افخم افزود: دکتر ظریف نیز در گفتگو با دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده اند کمک های ایران بر اساس سازو کارهایی که سازمان ملل و صلیب سرخ پیش بینی کرده اند صورت می گیرد و با آنها کاملا هماهنگیم.

4949

کد N822882