سومین روز از دور سوم مذاکره برای نگارش متن توافق؛ فردا نشست ایران و 1+5

ایرنا نوشت:

سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی از ساعت 9 به وقت وین - 11 و 30 به وقت تهران - سومین روز از سومین دور مذاکره برای پیش نویس متن توافق جامع را با هلگا اشمید و وندی شرمن آغاز کردند.

معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این مذاکره نمایندگی سایر کشورهای اروپایی و امریکا را هم به عهده دارد ضمن آن که قرار است معاونان وزیر امور خارجه فردا نشست هایی دو جانبه با معاونان وزیران خارجه کشورهای 1+5 هم داشته باشند.

معاون وزیر امور خارجه امریکا هم از امروز به گفت و گو ها پیوسته است.

در صورتی که مذاکرات بخوبی پیش برود، متن اولیه پیش نویس توافق جامع نوشته و در نشست ایران و 1+5 که فردا برگزار می شود، مطرح خواهد شد.

قرار است در مذاکرات وین پرانتزها و موارد اختلافی به حداقل برسد و پس از آن نوبت وزیران است که آن را تایید کنند.

همزمان با معاونان وزیر امور خارجه، کارشناسان ایران و اروپا با هدایت حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت بر روی ضمائم کار می کنند.

درصورتی که متن توافق به رشته تحریر در آید حدود 20 صفحه و ضمائم آن حدود 50 صفحه خواهد بود.

4949

کد N822881