تخلیه روستاهای مرزی عربستان از بیم حملات نیروهای مردمی یمن

سیاسی

عربستان روستاهای خود را در نزدیکی مرزهای مشترک با یمن در استان ظهران تخلیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عربستانی الوطن به نقل از منابع آگاه از تخلیه چند روستا در نزدیکی مرزهای یمن در استان ظهران در عربستان سعودی طی دو هفته اخیر خبر داد.

ان اقدام ارتش عربستان در راستای مورد هدف قرار گرفتن روستاهای مرزی توسط قبایل و نیروهای مردمی یمن در دفاع از تجاوز سعودیها صورت گرفته است.