امیر عبدالهیان خبر داد:

هماهنگی‌های لازم با سازمان ملل برای پهلوگیری کشتی کمک رسان به یمن

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه خبر داد: هماهنگی لازم با جهات ذیربط در سازمان ملل برای پهلو گیری کشتی حامل کمک های انساندوستانه کشورمان به یمن به عمل آمده است.

حسین امیرعبدالهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امورخارجه به خبرنگار مهر خبر داد: هماهنگی لازم با جهات ذیربط در سازمان ملل برای پهلو گیری کشتی حامل کمک های انساندوستانه کشورمان به یمن به عمل آمده است.

وی افزود: اعزام هوایی کمک های دارویی و غذایی هلال احمر کشورمان از طریق کشورهای عمان و جیبوتی نیز در حال انجام است.

امیرعبدالهیان گفت: تهران از ماموریت نماینده دبیرکل سازمان ملل که اکنون در صنعا مسفر شده است حمایت می کند.

وی ادامه داد: نقض مکرر آتش بس از سوی عربستان تکرار اشتباهات این کشور است.