استقبال تشکیلات خودگردان از به رسمیت شناختن فلسطین توسط واتیکان

سیاسی

تشکیلات خودگردان و سازمان آزادی بخش فلسطین از به رسمیت شناختن فلسطین توسط واتیکان استقبال کرد.

به گزارش خبرگزری مهر به نقل از خبرگزاری معا، وزارت خارجه فلسطین با انتشار بیانیه ای از صدور پیمان به رسمیت شناختن فلسطین توسط واتیکان استقبال کرد.

کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین نیز از این اقدام واتیکان استقبال و قدردانی کرد.