دادگاه «محمد مرسی» به تعویق افتاد

سیاسی

دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 10 تن از رهبران اخوان المسلمین که قرار بود ظهر امروز برگزار شود، به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اخبار رسیده از قاهره پایتخت مصر حاکی از آن است که دادگاه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر و 10 تن از رهبران اخوان المسلمین تا 19 ماه می به تعویق افتاد.

گفتنی است، جلسه امروز دادگاه قرار بود به بررسی موضوع همکاری مرسی با دولت قطر، بپردازد.

اتهام 10 تن از سران اخوان المسلمین که جلسه دادگاه آنها نیز قرار بود امروز برگزار شود، درخواست پول از کشورهای خارجی در مقابل ارائه اطلاعات و اسناد محرمانه مصر بوده است.