سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا تعیین شد

ایرنا نوشت:

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ، جان کربی سخنگوی سابق وزارت دفاع را به سمت سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا تعیین کرد.

به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا جان کری بطور رسمی جان کربی را که پیش از این سمت مشاور ارتباطات مایک مولن رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا و بعد سخنگویی چاک هیگل وزیر سابق دفاع این کشور را به عهده داشت به سمت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برگزید.

جن ساکی سخنگوی سابق کری درماه مارس با استعفا از این مقام به کاخ سفید رفت و با سمت مدیریت ارتباطات کاخ سفید مشغول به کار شد.

کربی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه جنوب فلوریدا درسال 1985 همکاری های مستمر خود را درسمت های مختلف با وزارت دفاع آمریکا و بویژه نیروی دریایی این کشور شروع کرد

4949

کد N822344