بخشی از نیروهای ناتو در افغانستان می مانند

سیاسی

ناتو حتی بعد از اتمام ماموریت های فعلی خود در افغانستان شماری از نیروهای خود را در این کشور حفظ می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل رویترز، ناتو اعلام کرد قصد دارد شماری از نیروهای خود را حتی بعد از پایان ماموریت های فعلی این سازمان در افغانستان در این کشور حفظ کند.

ماموریت فعلی نیروهای ناتو در اواخر سال آینده پایان خواهد یافت.

ژنرال استولتنبرگ دبیر کل این سازمان  در کنفرانس مطبوعاتی خود در آنتالیای ترکیه امروز گفت: ما امروز این تصمیم گرفتیم که حضور خود در افغانستان را حتی بعد از پایان ماموریت های فعلی خود حفظ کنیم.

استولتنبرگ افزود شمار نیروهای سازمان ناتو که در افغانستان باقی خواهند ماند، کمتر از تعداد 12 هزار نفر کنونی خواهد بود و بیشتر آنها را نیروهای غیر نظامی تشکیل خواهد داد.

توجیه ادامه حضور نظامی ناتو در افغانستان حمایت این سازمان از نیروهای امنیتی افغانستان است که با حملات گسترده نیروهای طالبان روبرو هستند. ماموریت فعلی ناتو در این کشور آموزش های نظامی  افغانستان است که اواخر سال آینده پایان می پذیرد.