ادامه سریال ناکامی پارلمان لبنان در انتخاب رئیس‌جمهور

سیاسی

نمایندگان پارلمان لبنان برای بیست و سومین بار در انتخاب رئیس‌جمهور این کشور ناموفق بوده و تشکیل جلسه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع را به ماه آتی میلادی موکول کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نمایندگان پارلمان لبنان امروز چهارشنبه برای انتخاب رئیس جمهور این کشور تشکیل جلسه دادند اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن نمایندگان این جلسه به نتیجه ای نرسید.

بر اساس این گزارش، انتخاب رئیس جمهور لبنان برای بیست و سومین بار به زمان دیگری موکول شد. نمایندگان پارلمان لبنان طی ماه آتی میلادی با تشکیل جلسه ای در خصوص این موضوع تصمیم گیری می کنند.

بر اساس قانون تعداد نمایندگان پارلمان لبنان باید به حد نصاب قانونی ۸۶ نفر برسد اما در این جلسه تنها ۵۱ نماینده حاضر شدند.

گفتنی است، مدت زمان ریاست جمهوری میشل سلیمان رئیس جمهور سابق لبنان در ۲۵ مِی سال ۲۰۱۴ به پایان رسید، اما از آن تاریخ به بعد به دلیل عدم وجود توافق سیاسی میان گروه های لبنانی، انتخاب رئیس جمهور این کشور تاکنون با چالش های مختلفی مواجه شده است.