چین و روسیه هژمونی آمریکا را نخواهند پذیرفت

سیاسی

معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به تلاش آمریکا برای مهار روسیه و چین تاکید کرد که این دو کشور مانند برخی کشورهای اروپایی هژمونی آمریکا را نخواهند پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا می گوید: اگرچه کاخ سفید تمایل دارد از ظهور قدرت های هسته ای عمده؛ چین و روسیه، جلوگیری کند؛ اما هیچکدام از آنها هژمونی واشنگتن را نخواهند پذیرفت.

پاول کرگ رابرتس گفت: در حال حاضر پکن با سیاست محوریت آسیا و ساخت پایگاه های جدید هوایی و دریایی آمریکا برای تضمین کنترل واشنگتن بر دریای چین جنوبی، که هم اکنون منطقه منافع آمریکا محسوب می شود ، مواجهه است.

وی می افزاید: تعهد واشنگتن به سیاست محدود نگهداشتن روسیه دلیلی برای بحرانی است که واشنگتن در اوکراین ایجاد کرده  و از آن برای تبلیغات ضد روسی استفاده می کند.

رئیس موسسه اقتصاد سیاسی تصریح می کند که تجاوزات و تبلیغات پرصدای آمریکا، روسیه و چین را متقاعد کرده است که واشنگتن به دنبال جنگ است و این واقعیت ها دو کشور را بسمت اتحاد استراتژیک سوق داده است.

رابرتس خاطر نشان می کند که چین و روسیه؛ وضعیت دست نشاندگی مانند بریتانیا، آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپا را نخواهند پذیرفت.

معاون سابق وزارت خزانه داری اظهار می کند: جنگ هسته ای در انتظار ماست مگر اینکه قدرت آمریکا افول کند یا اروپا خود را از آمریکا جدا کرده و سیاست های مستقلانه ای در سیاست خارجی در پیش گیرد.