قریشی در کافه خبر: روابط ایران و یمن ریشه هزار ساله دارد/ گورستان طبری‌ها در صعده یک نشانه است

انصارالله یمن,یمن

سفیر پیشین کشورمان در یمن گفت: روابط ایران و یمن، سابقه ای به قدمت دست کم هزار سال و بعضا 1200سال دارد و به پیش از اسلام مربوط می شود.

سید اصغر قریشی در کافه خبر با تشریح سوابق تاریخی شکل گیری کشور یمن گفت: اینکه سعودی ها به بهانه ارتباط انصارالله با ایران وارد جنگ با این کشور شده اند ادعایی بی اساس است چه اینکه روابط ایران و یمن به پیش از اسلام باز می گردد و یمن در دوران رسالت پیامبر اسلام (ص) حاکمی یمنی داشته است.

این دیپلمات کهنه کار کشورمان با بیان اینکه سوای از زمینه های سیاسی دیرین که میان دو کشور و دو ملت وجود دارد، انتخاب علی علیه السلام به عنوان اولین مسلمان از سوی پیامبر (ص) برای ترویج اسلام در یمن، زمینه های نزدیکی مذهبی میان دو کشور و دو ملت را تقویت می کند.

به گفته قریشی پس از ظهور اسلام، امیرالمومنین علی (ع) از سوی پیامبر ماموریت یافت تا اسلام را در یمن معرفی و ترویج کند و ایشان به همین دلیل مدتی در این منطقه اقامت داشت. ایشان خانه محقر و کوچکی در صنعا اختیار کردند که بعد در کنار آن مسجد جامع بزرگ صنعا ساخته شد و من از این خانه که هنوز شکل کلی آن حفظ شده در کنار مسجد جامع دیدار کرده ام.

سفیر پیشین کشورمان در یمن در کافه خبر با بیان اینکه مردم یمن اسلام را از طریق علی علیه السلام شناختند و ایمان آوردند این موضوع را در نزدیکی یمنی ها به تفکر شیعه بسیار موثر دانست و گفت: نخست اینکه یمنی ها برای دفع خطر قبایل وحشی آفریقا از جمله حبشی ها به درباره ساسانی پناه برده و از آنها کمک گرفتند و ساسانیان نیز به آنها در شکست دادن این اقوام و بازگرداندن قدرت به یمنی ها کمک های زیادی کردند و از این طریق روابط گرم ایران و یمن آغاز شد. پس از آن نیز با توجه به اینکه اسلام از طریق علی علیه السلام وارد یمن شد، تفکرات آنها به شیعه بسیار نزدیک و نوعی گرایش مذهبی نیز میان ایرانی ها و یمنی ها وجود دارد.

قریشی در ادامه توضیح داد که پس از قیام زیدبن علی و شهادت ایشان و در قیام های بعدی همواره عده ای از علمای زیدی یمنی و علمای زیدی ایرانی میان دو کشور تردد داشته و اقامت گزیده اند گفت: در طول تاریخ بارها مشاهده شده است که زیدی های یمن امام زیدی ایرانی داشته اند و یا بالعکس ایرانیان زیدی خصوصا در طبرستان ( مازندران و گیلان امروزی) امام زیدی یمنی داشته اند.

سفیر پیشین کشورمان در یمن با تشریح و تبیین زوایای مختلف اشتراکات تاریخی، قومی و مذهبی دو ملت ایران و یمن گفت: از این رو کاملا روشن است که ارتباط میان ایران و یمن بسیار فراتر از مسائل سیاسی و یا نظامی است و در طول این 1200 یا 1300 سال این روابط به طور مستمر و ریشه دار وجود داشته و هر دو ملت از آن تاثیر و تاثر پذیرفته اند.

قریشی گفت در طبرستان دو طایفه زیدی بسیار معروف به نام های طایفه قاسمی ها و طایفه ناصری ها حضور داشتند و در زمان ناصر اوتروش که صاحب حکومت زیدی در طبرستان بود فتوایی صادر شد که زیدی های ایران می توانند برای کمک به یحیی بن زید که در آن زمان امام زیدی ها در یمن بود به این کشور بروند. اکنون در صعده گورستان معروفی هست که به آن گورستان طبری ها می گویند و این ها همان کسانی هستند که برای کمک به یحیی بن زید به این منطقه رفته بوده و در جنگ ها به شهادت رسیده بودند. این گورستان نشانه روشنی دال بر وجود روابطی عمیق و استراتژیک چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ مذهبی و ایدئولژیک میان دو کشور و دو ملت است.

مشروح گفتگوی کافه خبر با سید اصغر قریشی سفیر پیشین کشورمان در یمن را در آینده خواهید خواند

4949

کد N822012