زاهدی در گفتگو با مهر خبر داد:

وعده روحانی برای در دستور قرار دادن موضوع سرپرستان دانشگاه‌ها

سیاسی

رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور در پاسخ به تذکر من اعلام کرد بررسی صلاحیت روسای دانشگاه ها در دستور کار قرار می گیرد تا طبق آیین نامه انجام شود.

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرانجام موضوع تعیین تکلیف سرپرست دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی من پیش از شروع دستور در حضور آقای رئیس جمهور صحبت کردم و خطاب به وی گفتم که با توجه به مشی شما و تاکیدی که بر تبعیت از قوانین و اجرای مقررات می کنید، اما در حال حاضر سرپرستی بسیاری از سرپرستان دانشگاه ها بیش از ۶ ماه طول کشیده و این هم زیر پا گذاشتن قانون بوده و هم خلاف نظر شما مبنی بر قانون گرایی است.

وی افزود: بر این اساس از آقای رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردم دستور بدهد تا دبیرخانه شورا موضوع صلاحیت روسای دانشگاه ها را در دستور کار بیاورند تا مطابق ضوابط فعلی کار دنبال شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: اگر یک روز ضوابط نحوه انتخاب روسای دانشگاه ها تغییر کرد، از آیین نامه جدید تبعیت خواهد شد اما تا زمانی که مقررات فعلی پابرجاست باید از آن تبعیت شود.

زاهدی در رابطه با پاسخ رئیس جمهور به صحبت های وی خاطرنشان کرد: آقای روحانی گفت که ما می خواستیم روش جدیدی را در این رابطه بررسی کنیم، اما حالا که ضوابط موجود برقرار است، می گوییم که مسئله را در دستور کار قرار دهند که ما هم امیدواریم این کار را انجام بدهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سوال که آیا این کار در جلسه دوهفته آینده شورا انجام می شود یا خیر تصریح کرد: این را باید از دبیر شورا بپرسید.

وی همچنین در پاسخ به اینکه اگر مجددا از این موضوع تخطی شود چه می کنید گفت: اجازه دهید ببینیم چه اتفاقی می افتد؛ فعلا باید نظر مثبت داشته باشیم تا بعد.