معامله و تبادل گروگان ها با زندانیان طالبان صحیح نیست

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان در خصوص معامله برخی از گروگانهای هزاره با زندانیان طالبان گفت دولت نباید چنین اقدامی می کرد زیرا این اقدام فرهنگ گروگانگیری را تقویت می کند.

کمال ناصر اصولی، نماینده مردم خوست در پارلمان افغانستان در خصوص آزادسازی ۱۹ گروگان هزاره از دست طالبان گفت: دولت نباید برای آزادسازی شهروندان معامله ای با گروه های تروریستی داشته باشد زیرا افغانستان یک کشور ناامن است و اگر این معامله های نتیجه بدهد تروریست های تلاش می کنند تا برای رهایی دوستان خود دست به گروگانگیری گسترده بزنند.

وی افزود: من گمان می کنم آزادسازی ۱۹ شهروند هزاره با معامله صورت گرفته است و طالبان بدون گرفتن امتیاز آنها را رها نکرده است؛ رئیس جمهور نیز تا حدی این مساله را تایید کرد.

وی با اشاره به رواج یافتن فرهنگ گروگانگیری گفت: این معامله ها وضعیت امنیتی افغانستان را وخیم تر خواهد کرد و خوب است این مسائل تکرار نشود زیرا گروه های مسلح ممکن است برای آزادسازی همقطاران خود مردم عادی را طعمه قرار دهند.

این نماینده پارلمان افغانستان در ادامه اظهار داست: برخی از مسئولین محلی ضعیف عمل می کنند و باید استعفا بدهند تا افراد توانمند تر جایگزین آنان شود.