فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در جرود القلمون

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه برای چندمین روز متوالی به پیشروی های خود در نبرد با تروریست ها در منطقه جرود القلمون ادامه می دهند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه و مقاومت در جرود القلمونبین الملل: نیروهای ارتش سوریه برای چندمین روز متوالی به پیشروی های خود در نبرد با تروریست ها در منطقه جرود القلمون ادامه می دهند.