بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشکاه کتاب

رهبرمعظم انقلاب دقایقی پیش جهت بازدید از نمایشگاه کتاب وارد مصلی امام خمینی تهران شدند.

کد N821358