تصاویری از وزیر دفاع عراق در حال زیات حرم امام موسی کاظم (ع)

کد N821166