اعتراف ایزنکوت به وجود فساد اخلاقی در ارتش اسرائیل

سیاسی

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، طی اظهاراتی به وجود فساد اخلاقی در بین نظامیان این رژیم اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطبوعات صهیونیستی با انتشار گزارشی به نقل از «گادی ایزنکوت» رئیس ستاد ارتش صهیونیستی نوشتند: در بین نظامیان رژیم صهیونیستی پدیده فساد اخلافی به شکل نگران کنند ای افزایش یافته و باید هر چه سریع تر به این پدیده بین نظامیان پایان داده شود.
این اظهارات اعتراف آمیز رئیس ستاد ارتش صهیونیستی در حالی مطرح می شود که هر از چند گاهی رسانه های مختلف صهیونیستی از ماجرای تجاوزی جدیدی در ارتش صهیونیستی خبر می دهند.
آخرین خبر منتشر شده در این زمینه کمتر از یک ماه پیش رخ داد که پس از انتشار خبر آن در رسانه ها، جنجال بزرگی علیه مقامات رژیم صهیونیستی به وجود آمد.