هیچ جلادی جرأت اعدام آیت الله نمر را ندارد

سیاسی

اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی است که با نزدیک شدن زمان احتمالی اعدام آیت الله نمر، مقامات امنیتی و قضایی سعودی با مشکل پیدا کردن جلاد برای اعدام ایشان مواجه شده اند.

به گزارش الوعی نیوز، چندی پیش خبری در رسانه ها مبنی بر تصمیم آل سعود به اعدام آیت الله شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعه عربستانی در تاریخ 25 رجب منتشر شد. اما اکنون خبر رسیده که هیچ جلاد عربستانی جرأت اعدام شیخ نمر را ندارد زیرا از عواقب آن به شدت وحشت دارند.
گفتنی است جلادان عربستان انسان های نترسی هستند و همواره سر افراد مختلف را با شمشیر می برند و اعدام می کنند اما در مورد آیت الله نمر، هیچ یک از آنها جرأت این کار را ندارد از همین رو دستگاه های امنیتی سعودی اکنون برای اعدام شیخ نمر با مشکل یافتن جلاد مواجه شده اند.
کارشناسان مسائل عربستان سعودی پیش بینی کرده اند در صورت اعدام آیت الله نمر، نه تنها مناطق شرق عربستان بلکه دیگر شهرهای این کشور شاهد اعتراضات علیه آل سعود شود. برخی نیز هشدار داده اند که این اقدام می تواند پایه های حکومت سعودی ها را به خطر اندازد.