انتخابات انگلیس خطری برای تمام اروپاست

سیاسی

روزنامه المانی دی زیت بیان می کند که نتایج انتخابات انگلیس نگرانی ها و سوال های زیادی برای سیاستمداران اروپا بوجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پیروزی حزب محافظه کار دو نگرانی عمده در میان رهبران اروپا ایجاد کرده است: اینکه ایا دیوید کامرون قادر خواهد بود انگلیس را متحد نگهدارد و آیا رفرندام باعث جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا خواهد بود یا خیر.

سال گذشته تنها 55 درصد مردم اسکاتلند از باقی ماندن این کشور با انگلستان حمایت کرده و پیروزی طرفدارن استقلال از انگلستان در انتخابات اخیر پارلمان، زنگ خطری برای طرح مجدد رفرندام اسکاتلند در محافل این کشور به صدا در آورده است.

همچنین انتخاب مجدد کامرون، اروپاییان را برای سناریوی بدتری که همان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپاست را آماده خواهد کرد.

علاوه براین کامرون تصمیم دارد شرایط جدیدی برای عضویت انگلیس در اتحادیه و کمسیون اروپا  را مطرح کند. کامرون میخواهد دخالت کمسیون را در امور ملی کاهش داده و قدرت تصمیم گیری دولت ها را افزایش دهد.