فیلم/ادامه روند یهودی‌سازی قدس توسط صهیونیست‌ها

سیاسی

صهیونیست‌ها در آستانه شصت و هفتمین سالگرد روز نکبت همچنان به شهرک سازی در فلسطین اشغالی به ویژه بیت المقدس ادامه می دهند.

فیلم/ادامه روند یهودی‌سازی قدس توسط صهیونیست‌هاصهیونیست‌ها در آستانه شصت و هفتمین سالگرد روز نکبت همچنان به شهرک سازی در فلسطین اشغالی به ویژه بیت المقدس ادامه می دهند.