معاون نخست وزیر ترکیه اذعان کرد؛

عدالت حلقه گمشده حزب عدالت و توسعه ترکیه

سیاسی

یکی از شخصیتهای برجسته حزب حاکم در ترکیه به ضعف دستگاه قضایی و عدالت در این کشور اذعان کرد و آن را با شعارهای حزب عدالت و توسعه مغایر دانست.

​به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از شخصیتهای برجسته حزب حاکم در ترکیه از سیستم قضایی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه انتقاد کرد.

بولنت آرنچ معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه تلویزیونی خود از کندی اجرای عدالت در این کشور در طول بیش از یک دهه زمامداری حزب حاکم انتقاد و این امر را با عنوان انتخابی برای نام این حزب متناقض دانست.

آرنچ در مصاحبه با شبکه هابر ترکیه گفت: در طول مدت زمانی که حزب عدالت و ترکیه زمامدار امور اجرایی کشور را به دست گرفته است، از نظر توسعه و پیشرفت به موفقیت هایی رسیده ایم، اما نکته اساسی این است که در زمینه عدالت چه کارهایی انجام داده ایم؟

این مقام ارشد اجرایی دولت ترکیه با اشاره به عبارت «کاخ های عدالت» که پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در این کشور و در قالب دادگاه های جدید ساخته شده و توسط رجب طیب اردوغان رییس جمهور کنونی ترکیه پایه گذری شده بود گفت:، ما در این مدت قصرهای زیبایی بنا کرده ایم، اما می بایست برای افزایش اعتماد به عدالت و دستگاه قضایی این کشور تلاش های بیشتری می کردیم.

وی که حداکثر ۳ دوره حضور در پارلمان این کشور را طی کرده و نامزد انتخابات ۷ ژوئن ترکیه نیست، از معدود منتقدان حزب حاکم در ترکیه است در سمت اجرایی بالای مشغول به فعالیت می باشد و در ماه مارس نیز از رییس جمهور کشورش به خاطر دخالت در امور اجرایی شدیداً انتقاد کرده بود.

احزاب مخالف در ترکیه پیشتر به موارد نقض قانون اساسی این کشور، دستگیری شماری از فعالان رسانه ای مخالف دولت و ارائه بسته جدید امنیتی جهت افزایش اختیارات نیروهای پلیس که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به پارلمان این کشور ارائه شده بود، دولت کنونی را آماج انتقادها قرار داده بودند.