فیلم/ ادامه درگیری‌های ارتش سوریه و تروریست‌ها در «جسرالشغور»

سیاسی

ارتش سوریه به عملیات علیه تروریستها برای بازپس گیری شهر جسرالشغور در ادلب از تروریستها ادامه می دهد.

فیلم/ ادامه درگیری‌های ارتش سوریه و تروریست‌ها در «جسرالشغور»ارتش سوریه به عملیات علیه تروریستها برای بازپس گیری شهر جسرالشغور در ادلب از تروریستها ادامه می دهد.