صدور حکم حبس ابد برای ۸ حامی جمعیت اخوان‌المسلمین مصر

دادگاهی در مصر هشت نفر از حامیان جمعیت اخوان‌المسلمین را به دلیل ارتکاب اقدامات خشونت‌آمیز و شرکت در تظاهرات ضد دولتی به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، دادگاه مصر طی جلسه ای، هشت نفر از حامیان جمعیت اخوان المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، این افراد به مشارکت در تظاهرات ضد دولتی بدون مجوز وزارت کشور و همچنین درگیری با نیروهای پلیس متهم بودند.

گفتنی است، بسیاری از اعضا و حامیان جمعیت اخوان المسلمین پس از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی در مصر بازداشت و زندانی شدند.