نماینده هیأت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت

دست دوستی به سمت تشکل های قانونی دراز کرده‌ایم

سیاسی

نماینده هیأت موسس انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس گفت: برای گفتگو و تعامل در یک فضای عقلانی آمده ایم و دست دوستی را به سمت تمام تشکل های قانونی دراز کرده ایم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) ، علی رفیع‌زاده در آیین گشایش انجمن اسلامی دانشجویان پیشرو دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد:تشکلی مستقل از فضای دانشگاه تربیت مدرس آمده تا پس از سالها رخوت و نبود فضای فعالیت دانشجویی حضور خود را اعلام کند. امروز دموکراسی به عنوان بهترین تجربه زیست بشر مطرح شده است. کشورها سعی می‌کنند که دموکراسی را برپادارند بیش از صدسال مبارزه مستمر برای دموکراسی گذشته است. انقلاب مشروطه ،‌نهضت نفت،‌انقلاب اسلامی و فعالیت های دوم خرداد سال 76 از دستاوردهای فعالیت برای دموکراسی بود. در این راه پر فراز و نشیب رسیدن به قانون اساسی در اولویت قرار داشت.

وی ادامه داد: پس از 36 سال از انقلاب اسلامی هنوز بخشی از ظرفیت های دموکراسی در کشور مغفول بوده است. قشری که دراین میان پیشرفت کرده قشر جنبش دانشجویی بوده است جنبش دانشجویی ایران سه موج را پشت سر گذاشته است. موج اول چپ گرایی که دررژیم سابق وجود داشت . موج اسلام گرایی چند سال قبل از انقلاب آغاز شد که ما ان را موج دوم می خوانیم. موج سوم قشر دانشجویی دموکراسی خواه و اصلاح گرایی است که اوج فعالیت اش را در سال 76 دیده ایم.

این فعال دانشجویی با اشاره انتخاب نام این تشکل دانشجویی تصریح کرد: در ابتدا قرار بود با عنوان اصلاح طلبی برای این انجمن مجوز بگیریم اما در آخر به این نتیجه رسیدیم که پیشرو برای هدف ما اسمی بهتر است چرا که طیف دانشجویان دموکراسی خواه طرفدار انجمن اسلامی هستند.ما اعلام می کنیم که انجمن اسلامی پیشروی دانشگاه تربیت مدرس خود را درگیر حواشی نمی کند. پایبند به قانون است و ما دست دوستی به سمت همه تشکل های قانونی دانشگاهی و خارج از دانشگاه دراز کرده ایم . می خواهیم آغازگر جنبش دانشجویی در موج چهارم آن باشیم. گذشته خود را نقد می کنیم و در فضایی عقلانی به دنبال تعامل و گفتگو هستیم.

انتهای پیام

کد N820807