فیلم/آوارگی ملت یمن

سیاسی

جنگنده‌های آل‎‌سعود طی روزهای اخیر روند حملات وحشیانه به استان صعده یمن را تشدید کردند؛ که تبعات آن علاوه بر نابودی زیر ساخت های یمن آوارگی مردم صعده بوده است.

فیلم/آوارگی ملت یمنجنگنده‌های آل‎‌سعود طی روزهای اخیر روند حملات وحشیانه به استان صعده یمن را تشدید کردند؛ که تبعات آن علاوه بر نابودی زیر ساخت های یمن آوارگی مردم صعده بوده است.