استانی شدن انتخابات تب احساسی تکلیف شرعی را می خواباند

سیاسی

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی

در جریان انقلاب اسلامی و به موجب تحولاتی که در سال‌های مختلف پس از آن رخ داد، عباراتی وارد ادبیات کشور شد. برخی از آنها بار منفی و برخی بار مثبت داشتند و در میان آنها، برخی بار مثبت زیادی داشتند تا حدی که می‌توان از آنها به عنوان عبارات مقدس یاد کرد. یکی از این عبارات که متاسفانه مانند عبارات بسیار دیگری دستخوش بازی‌های سیاسی شده است، «تکلیف شرعی» یا به عبارت بهتر «احساس تکلیف شرعی» است.

احساس تکلیف شرعی فی‌النفسه ارزشمند است چرا که ما در هشت سال دفاع مقدس بر اساس تکلیف شرعی در جبهه‌ها حضور یافتیم و از مرز و بوم کشور و ارزشها دفاع کردیم و باعث شدیم انقلاب پابرجا بماند و اگر چنین احساسی در بین ایرانی‌ها بروز نمی‌کرد، معلوم نبود بر سر مملکتمان چه می‌آمد. به همین دلیل می‌گویم این احساس و نامی که بر آن گذاشته شد، مقدس است.

پس از جنگ اما این احساس دستاویزی برای رسیدن به قدرت شد؛ بسیاری از افراد برای توجیه حضور خود در عرصه‌های سیاسی یا جناح‌بندی‌ها و همچنین برای تحریک افکار عمومی از عبارت «تکلیف شرعی» استفاده ابزاری کرده و قداست آن را پایین آوردند.

استفاده از این عبارت را برای اخلاق سیاسی در کشور مضر است. توصیه من به فعالان سیاسی این است که در حد ممکن از اینگونه عبارات استفاده نکنند و مردانه وارد میدان شده و قصد، شرایط و برنامه‌هایشان را اعلام کنند. اگر خودشان و برنامه‌هایشان برای مردم مقبول بیفتد، آنها می‌توانند وارد گود قدرت شوند و در غیر این صورت بهتر است عرصه را خالی کرده و کار را به کاردان واسپارند.

اما اکنون طرحی در مجلس در حال بررسی است که می‌تواند تب احساس تکلیف شرعی را تا حدی بخواباند. با استانی شدن انتخابات مجلس، احزاب و گروه‎های سیاسی رونق می‌گیرند و نهادینه شدن فعالیت احزاب موجب کاهش استفاده ابزاری از عبارات مقدس می‌شود. استانی شدن انتخابات یک گام به جلو برای تحکیم احزاب در کشور است و تحکیم احزاب، تب احساس تکلیف شرعی را می‌خواباند.

با استانی شدن انتخابات تنها کسانی امکان عرضه خود در عرصه را دارند که احزاب آنها را تایید کنند و توان و سابقه مدیریتی داشته باشند. به این ترتیب هر فرد ناشناخته یا ناکارآمدی توفیقی در انتخابات ندارد. اگر لیست‌ها از طرف احزاب اعلام شوند، امکان تعدد کاندیداهای منتسب به یک جریان که منجر به شکسته شدن تعداد آرا شده و احتمال باخت در برابر حزب رقیب را بالا می‌برد، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تنش‌های انتخاباتی نیز کم می‌شود. این امر نسبت به سایر اموری که به صورت آزمون و خطا در کشور پیش رفت، احتمال موفقیت بیشتری دارد و یکی از نتایج جانبی چنین طرحی، کاهش عوام‌فریبی و تمرین کار تشکیلاتی است. به این ترتیب عده‌ای نمی‌توانند با استفاده ابزاری از عبارت مقدس احساس تکلیف شرعی، وارد عرصه انتخابات شوند، چراکه ابتدا احزاب صلاحیت و کارآمدی آنها را بررسی می‌کنند.

 

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي

29213

کد N820735