افخم اتهامات آمریکا علیه ایران را مردود خواند

مرضیه افخم,وزارت خارجه,سخنگوی وزارت امور خارجه,ایران و آمریکا

سخنگوی دیپلماسی کشورمان در نشست هفتگی با خبرنگاران ادعای مقامات آمریکایی علیه ایران را مردود خواند.


به گزارش خبرآنلاین سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت : ادعاهای برخی مقامات امریکا تحت عنوان به اصطلاح « اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه» کاملا مردود است.


به گزارش واحد مرکزی خبر، مرضیه افخم در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای برخی مقامات امریکا تحت عنوان به اصطلاح " اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه " گفت : بی ثباتی منطقه ریشه در دخالت خارجی در امور این منطقه دارد و این عامل نه تنها امنیت و ثبات را در معرض تهدید قرار داده بلکه مانع شکل گیری همکاری عمیق و تعامل قوی و سازنده مبتنی بر منافع متقابل میان کشورهای این حوزه شده است .

مرضیه افخم اظهار داشت :حمایت امریکا از حملات نظامی در یمن و بی اعتنایی به کشته شدن زنان و کودکان بیگناه و تداوم محاصره لجاجت آمیز یمن از سوی عربستان در واقع حمایت امریکا از نوع جدیدی از مداخلات غیر قانونی در امور داخلی سایر کشورها با ماهیت ترور و کشتار مردم بیگناه در مقیاس گسترده را پایه گذاری کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه رویکرد آمریکا در خصوص گروهها و سازمان های تروریستی را دوگانه و توام با سردرگمی و شعارزده توصیف کرد و گفت : حمایت و پشتیبانی از دولتهایی که در زمره حامیان اصلی مالی و اطلاعاتی این گروهها قراردارند به بی ثباتی و ناامنی دامن زده است .

52261

کد N820507