نخست وزیر پاکستان برای گفتگو با مقامات افغانستان وارد کابل شد

سیاسی

نوزا شریف، نخست وزیر پاکستان برای دیدار و گفتگو با رهبران دولت وحدت ملی در راس هیاتی عالی رتبه وارد کابل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان در راس هیاتی عالی رتبه وارد کابل شد.

سفر هیات پاکستانی به دعوت اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان انجام شده است. در این سفر راحیل شریف، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان، سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و خارجی نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه و وزیر اقتصاد پاکستان نواز شریف را همراهی می کنند.

نخست وزیر پاکستان در این سفر یک روزه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. همچنین عصر امروز اشرف غنی و نواز شریف در ارگ ریاست جمهوری افغانستان کنفرانس مشترک خبری خواهند داشت.