تصویب تعاریف و مفاهیم طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی

احزاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 1 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات مندرج در طرح مذکور را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس ماده یک طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاحات به کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:

حزب: تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص درجه کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقل و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرام‌نامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می‌کند. حزب می‌تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه و جمعیت و انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند.

جبهه: ائتلافی سیاسی از احزاب دارای پروانه فعالیت در زمینه فعالیت مشخص است که با اطلاع کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون شکل می‌گیرد.

عضو حزب: داوطلب واجد شرایطی که مراحل عضویت حزب را گذرانده و با پذیرش اساسنامه حزب دارای تعهدات و حقوق حزبی مطابق اساسنامه حزب می‌باشد.

عضو موثر حزب: اعضای ارکان حزب، اعضای موثر حزب می‌باشند.

ارکان حزب: هیات موسس و مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و مسئول شعب استانی طبق اساسنامه مربوط به عنوان اعضای موثر ارکان حزب محسوب می‌شود.

هیات موسس: اشخاص حقیقی می‌باشند که امور مربوط به تاسیس و وظایف مرتبط را پیگیری نموده و برای دریافت مجوز تاسیس و پروانه فعالیت اقدام می‌نماید.

مجمع عمومی: بالاترین رکن حزب است که طبق مرام‌نامه و اساسنامه از اجتماع اعضاء حزب تشکیل می‌شود.

شورای مرکزی: متشکل از افراد منتخب مجمع عمومی است که طبق مرامنامه و اساسنامه به نمایندگی از مجمع مسئولیت هدایت و تحقق اهداف حزب را بر عهده دارد.

دبیر کل: عالی‌ترین مقام اجرایی حزب است که منتخب مجمع عمومی یا شورای مرکزی طبق اساسنامه می‌باشد.

بازرسان: اشخاص آشنا به امور بازرسی می‌باشند که برای نظارت بر عملکرد شورای مرکزی، دبیرکل و سایر ارکان حزب از سوی مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.

مرام‌نامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده اهداف، آرمان‌ها، مبانی فکری و عقیدتی و خط و مشی‌های نیل به اهداف حزب می‌باشد.

اساسنامه: سند مصوب مجمع عمومی است که بیان کننده ساختار تشکیلاتی است و ارکان و حدود وظایف و اختیارات، نحوه تعیین و تغییر اعضا، شرایط تغییر و اصلاح مرام‌نامه و اساس‌نامه، مبنای اعتبار اسناد اداری و مالی می‌باشد.

کمیسیون احزاب: کمیسیون موضوع ماده 10 این قانون است.

مجوز اولیه: مجوز موقتی است که جهت تحصیل شرایط لازم برای صدور پروانه فعالیت نهایی حزب توسط کمیسیون احزاب صادر می‌شود.

پروانه فعالیت نهایی: مجوزی است که به موجب آن حزب اجازه دارد تا بر اساس مرام‌نامه و اساس نامه و در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.

دبیرخانه کمیسیون: تشکیلات اجرایی کمیسیون احزاب می‌باشد که زیر نظر کمیسیون انجام وظیفه می‌کند.

بر اساس تبصره 1 این بند صدور مجوز فعالیت و نظارت برتشکل‌های صنفی که برای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت‌های آنها مرجعی در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است بر عهده وزارت کشور است.

وزارت کشور موظف است تا مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، صدور مجوز، نحوه فعالیت و نظارت بر این تشکل‌ها را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

بر اساس تبصره دو این بند انجمن‌های اقلیت‌های دینی، موضوع اصل 13 قانون اساسی، تشکیلاتی مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی می‌باشند که هدف آنها حل مشکلات و بررسی مسائل دینی و فرهنگی اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است.

این ماده با 127 رای موافق از 215 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

انتهای پیام

کد N819962