عیادت هاشمی،ظریف،عارف و ابتکار از صالحی

مهر نوشت:

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت که حال عمومی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز خوب بوده است و آقای ظریف به عیادت رفتند.

کد N819906