آمریکا و پنج کشور اروپایی مدعی احترام به تمامیت ارضی لیبی شدند

سیاسی

آمریکا و پنج کشور اروپایی بار دیگر مدعی شدند که تا زمان خروج لیبی از بحران جنگ داخلی از تمامیت ارضی این کشور دفاع می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت وزارت امور خارجه آمریکا از صدور بیانیه مشترکی خبر داد که این کشور و پنج متحد اروپایی آن (اسپانیا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و آلمان) را متعهد به احترام به تمامیت ارضی کشور بحران زده لیبی می کند.

در این بیانیه از تلاش برای بهره برداری از منابع لیبی به نفع گروهی خاص ابراز نگرانی شده و تاکید می شود مادامیکه  نهادهای مالی و اقتصادی لیبی در انتظار تشکیل یک حکومت واحد ملی هستند باید فعالیت خود را به نفع همه مردم این کشور ادامه بدهند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده که چالش های لیبی تنها از طریق تشکیل دولتی که از نهادهای مستقل حمایت می کند امکان پذیر است.

این بیانیه هشدار داد که تروریست ها از درگیری های داخلی لیبی بهره برده و از ثروت ملی کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.

بیانیه آمریکا و ۵ کشورغربی برای حفظ تمامیت ارضی لیبی در حالی ارائه شد که چندی پیش اتحادیه اروپا از سازمان ملل درخواست کرد تا از طرح استفاده از زور برای رصد و نابودی کشتی هایی که مبادرت به قاچاق انسان از لیبی به سواحل این قاره می کنند، پشتیبانی کند – طرحی که به شدت با مخالفت لیبی مواجه شد.

جالب است که فرانسه، بریتانیا و اسپانیا جزء کشورهایی بودند که پیش نویس قطعنامه اعمال زور برای حل بحران مهاجرت را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دادند.