فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در منطقه القلمون

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی در منطقه القلمون همچنان به پیشروی های خود ادامه می دهند.

فیلم/ پیشروی ارتش سوریه در منطقه القلمونبین الملل: نیروهای ارتش سوریه در نبرد با گروه های تروریستی در منطقه القلمون همچنان به پیشروی های خود ادامه می دهند.