موگرینی یکی از اولویت های اروپا را تبیین کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر تعهد اروپا برای « نجات جان مهاجران » در دریای مدیترانه تاکید کرد.
موگرینی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: « اولویت ما نجان جان انسان ها و جلوگیری از تلفات انسانی بیشتر در دریا است .»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست شورای امنیت طرح این اتحادیه را برای مقابله با فاجعه برای مهاجران ارائه کرد.

4949

کد N819489