سرنوشت دستور رهبری درباره «دعای پرواز»

الف نوشت:

درحالي که رهبر انقلاب در ايام نوروز دستور حذف سريع بخش آرزوي سلامتي براي ايشان را از متن خوشامدگويي مهمانداران هواپيماها صادر کرده بودند، اما هنوز اين موضوع به صورت رسمي و کتبي توسط سازمان هواپيمايي کشوري به ايرلاين ها ابلاغ نشده است و پاسخ سازمان هواپيمايي در توجيه عدم ابلاغ کتبي اين موضوع عجيب است!

فروردين ماه امسال بودکه خراسان در خبري کوتاه از نارضايتي مقام معظم رهبري از متن خوشامدگويي مهماندار پروازي که ايشان مانند ديگر مسافران در آن حضور داشتند تا به مشهد سفر کنند خبر داد.نارضايتي از اينکه مهماندار پرواز به سبک معمول و پس از دعا براي روح امام و شهدا،سلامتي رهبر معظم انقلاب را آرزو کرد و رهبر انقلاب هم که در بين مسافران حضور داشتند با شنيدن اين خوشامدگويي از بخش آرزوي سلامتي براي رهبر انقلاب ناراحت شدند و دستور حذف سريع اين بخش از متن خوشامدگويي مهمانداران توسط مسئولان مربوط را صادر کردند.حال با گذشت بيش از يک ماه از اين اتفاق و دستور مقام معظم رهبري بازهم مسافران برخي ايرلاين هاي داخلي پيش از پرواز همچنان با متن قديمي که مورد انتقاد مقام معظم رهبري و ناخشنودي ايشان قرار گرفت مواجه مي شوند.

به عنوان مثال شرکت هواپيمايي ماهان که در پروازهاي خود متن از پيش خوانده شده و ضبط شده اي را براي مسافران پخش مي کند بدون توجه به دستور رهبر معظم انقلاب همچنان از متن قديمي استفاده مي کند و يا در برخي پروازهاي شرکت هواپيمايي زاگرس باز هم در مواردي برخلاف دستورالعمل عمل مي کند.

براي بررسي ميداني موضوع راهي فرودگاه مهرآباد تهران مي شوم.پرواز مشهد -تهران شرکت هواپيمايي ماهان به تازگي به زمين نشسته و مسافران منتظر دريافت چمدان هاي خود هستند.به سراغ يکي از مسافران که البته روحاني هم هست مي روم.مي پرسم آيا در پيام خوشامد گويي مهماندار پيش از پرواز هواپيما همچنان دعا براي سلامتي رهبر معظم انقلاب مطرح مي شود يا خير؟روحاني جوان که گويا از تذکر رهبري بابت حذف اين پيام آگاهي ندارد با ناراحتي مي گويد خير برايم خيلي جالب بودکه اين بخش از خوشامدگويي پيش از پرواز را حذف کرده اند حتي خواستم به مهمانداران تذکر دهم اما خودداري کردم.

اميرخوراکيان معاون دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري هم از جمله مسافران اين پرواز است وقتي از او درباره حذف اين بخش از پيام خوشامد قبل از پرواز مي پرسم مي گويد:در اين پرواز براي سلامتي رهبري دعا نکردند ولي در پرواز قبلي خودم که هفته قبل با شرکت ماهان به مشهد سفر کردم بدون توجه به خواسته رهبري بازهم دعا براي سلامتي ايشان تکرار شد.

به نظر مي رسد شرکت هاي هواپيمايي در پروازهاي خود يکي درميان به اين موضوع عمل مي کنند.خوراکيان مي گويد متاسفانه مشاهدات خودم و سايرين حکايت از عدم اجراي صحيح مطالبه رهبري دارد و در اولين فرصت موضوع را مکتوب کرده و به مسئولان امر جهت اجرا ابلاغ خواهيم کرد.

يکي از مسافران پرواز بندرعباس به تهران شرکت ماهان هم مي گويد اين بخش از پيام حذف شده بود.يکي از مسافران پرواز اهواز به تهران شرکت ماهان هم حرف بقيه را تاييد مي کند و مي گويد هفته قبل که با ماهان از تهران به اهواز رفتم هنوز براي سلامتي آقا دعا مي کردند ولي امروز که با پرواز ماهان به تهران آمدم اين بخش حذف شده بود.يکي از مسافران هواپيمايي آتا اما در واکنش به همين سوال مي گويد:اتفاقا چون اين خبر را شنيده بودم و برايم مهم بود هنگام پرواز دقت کردم و متوجه شدم هنوز هم بخش دعا براي سلامتي آقا در پيام ابتداي پرواز آتا وجود دارد.همين سوال را از يکي از مسافران شرکت آسمان هم مي پرسم که درجوابم مي گويد خير اين بخش از پيام حذف شده است و دراين پرواز هم مهماندار دعاي سفر را بدون تاکيد بر دعا براي سلامتي رهبر انقلاب قرائت کرد.اما در پرواز قبلي ام که با هواپيمايي آتا به مشهد رفته بودم بخش دعا براي رهبري را حذف نکرده بودند.

شاهرخ نوش آبادي مديرکل روابط عمومي شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ضمن بي اطلاعي از صدور چنين دستور العملي از سوي مسئولان سازمان هواپيمايي کشوري مي گويد:تا به امروز بخشنامه و يا دستورالعمل کتبي و مشخصي به اين شرکت هواپيمايي اعلام نشده است و خدمات پرواز هما خود پس از اطلاع از اين خبر اقدام به حذف بخش مربوطه از متن خوشامدگويي کرده است.

دکتر محمد رحيمي مديرکل روابط عمومي سازمان هواپيمايي کشوري هم در اين باره به خراسان مي گويد:از آنجا که اين موضوع به صورت شفاهي به ما ابلاغ شد ماهم به صورت شفاهي به تمامي ايرلاين ها ابلاغ کرديم و امروز با قاطعيت مي گويم که هيچ شرکتي در آنانس ابتداي پرواز خود براي سلامتي مقام معظم رهبري دعا نمي کند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر به سراغ مرتضي دهقان مديرکل دفتر نظارت برفرودگاه ها،شرکت ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي کشوري مي روم.او نيز در ا ين خصوص به خراسان مي گويد: ما نيزمانند ديگران به صورت شفاهي از اين دستور مقام معظم رهبري مطلع شديم .بعد از انتشار اين خبر بود که بسياري از شرکت هاي هواپيمايي با اطلاع از نظر رهبري اقدام به حذف اين بخش از پيام خوشامدگويي ابتداي پرواز کردند.

اين در حالي است که دفتر نظارت بر فرودگاه ها،شرکت ها و موسسات هوانوردي به صورت شفاهي موضوع را به تمامي ۱۴شرکت هواپيمايي موجود در کشور اعلام کرد و با ابلاغ شفاهي موضوع به معاونين بازرگاني شرکت هاي هوايي از آنها خواست تا با احترام به نظر مقام معظم رهبري بخش دعا براي سلامتي ايشان را از متن خوشامدگويي ابتداي پروازها حذف کنند.وي خاطرنشان کرد از آنجا که راضي به ابلاغ رسمي اين موضوع که براي سلامتي رهبري دعا نشود نبوديم موضوع را مکتوب ابلاغ نکرديم و تنها به اعلام شفاهي بسنده نموديم.دهقان افزود:اين کار شامل دستور العمل نمي‌شود و چون شرکت‌ها طبق عرفي معمول در خوشامدگويي ابتدايي پرواز براي سلامتي مقام معظم رهبري دعا مي کردند، باتوجه به نارضايتي رهبري از شرکت ها خواستيم تا از اين پس مطابق با نظر رهبري عمل شود.اين مقام مسئول در سازمان هواپيمايي کشوري خاطرنشان کرد:بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط دفتر نظارت ،هيچ يک از شرکت هاي هواپيمايي برخلاف درخواست رهبري عمل نمي کنند و اگر در پروازي اين اتفاق رخ دهد ناشي از اشتباه مهمانداران پرواز است که بنا بر عادت قديمي که طي چندين سال ايجاد شده است همان متن قديمي را قرائت مي کنند.وي افزود:شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران(هما) اولين شرکتي بوده است که خود پس از اطلاع از اين موضوع نسبت به اجراي درخواست رهبري عمل کرده و موضوع عمل نکردن شرکت هواپيمايي ماهان به اين امر نيز بررسي و در صورت تخطي به اين شرکت تذکر داده خواهد شد.

به نظر مي رسد مشکل رفتار چندگانه شرکت هاي هواپيمايي در اين مسئله عدم ابلاغ کتبي دستور رهبري مي باشد و توجيه اين که «راضي به ابلاغ رسمي دعا نکردن براي رهبر انقلاب نشديم» کاملا غيرمنطقي است، چرا که نتيجه اين ملاحظه عمل نشدن به دستور رهبري است و براي بسياري از مسافران برداشت نادرستي ايجاد مي کند.

2929

کد N819482