فیلم/ سرنگونی جنگنده مغربی «اف ـ ۱۶» توسط انصارالله یمن

نیروهای انصارالله یمن امروز یک فروند جنگنده مغربی «اف ـ ۱۶» را که در راستای کمک به ائتلاف سعودی در حال بمباران مناطقی در استان صعده بود، سرنگون کردند.

فیلم/ سرنگونی جنگنده مغربی «اف ـ ۱۶» توسط انصارالله یمننیروهای انصارالله یمن امروز یک فروند جنگنده مغربی «اف ـ ۱۶» را که در راستای کمک به ائتلاف سعودی در حال بمباران مناطقی در استان صعده بود، سرنگون کردند.