کشتی جنگی پاسخ اروپا به بحران مهاجران مدیترانه

سیاسی

اتحادیه اروپا خواستار موافقت سازمان ملل با توسل این اتحادیه به زور برای ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، اتحادیه اروپا از سازمان ملل درخواست کرده است تا از طرح استفاده از زور برای رصد و نابودی کشتی های که مبادرت به قاچاق انسان از لیبی به سواحل این قاره می کنند، پشتیبانی کند.

بنا بر این گزارش، طرح ورود ناو های جنگی به آبهای سرزمینی لیبی، توسط رئیس اتحادیه اروپا «فدریکا موگرینی» به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.

فرانسه، بریتانیا، اسپانیا و لیتوانی پیش نویس قطع نامه را برای استفاده از زور علیه قاچاقچیان انسان تهیه کرده اند.

در این متن تصریح شده است که هدف از این طرح اعزام کشتی های جنگی برای توقیف قایق ها و کشتی هایی است که مبادرت به قاچاق انسان می کنند و نه منهدم کردن و هدف قرار دادن آنها.