عراقچی: تاکنون طرف مقابل اجازه تهدید به خود نداده

ایرنا نوشت:

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای از مخالفت اعضای فراکسیون اکثریت مجلس با طرح سه فوریتی توقف مذاکرات ابراز خرسندی کرد و گفت: تاکنون طرف مقابل به خود اجازه استفاده از ادبیات تهدید در مذاکرات نداده است.

سیدعباس عراقچی روز دوشنبه با بیان اینکه تیم مذاکره کننده هیچ گاه اجازه نداده و نخواهد داد که زبان تهدید در مذاکرات به کار گرفته شود، گفت: خوشبختانه نمایندگان با مخالفت با این طرح بهترین تصمیم را اتخاذ کردند.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، با انتقاد از جنگ رسانه ای کشورهای غربی درباره مذاکرات هسته ای گفت: تیم مذاکره کننده هیچ گاه اجازه نداده و نخواهد داد که زبان تهدید در مذاکرات به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: تیم مذاکره کننده کشورمان هیچ گاه اجازه طرح مطالب تهدید آمیز در مذاکرات را نداده اند و تاکنون طرف های مقابل ما هم به خودشان اجازه استفاده از ادبیات تهدید در مذاکرات را نداده اند.

عضوارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در گفت و گو با خانه ملت افزود: البته در بیرون از مذاکرات، به دنبال القای شبهه تهدید با استفاده از رسانه ها خود هستند، اما قطعا این اقدامات هیچ تأثیری در اراده ما نخواهد داشت.

52261

کد N819013